نمایش نوار ابزار
برچسب: کمپین
کمپین بی کمپین

کمپین بی کمپین

اخیرا صفحه ای به نام کمپین دعوت وحمایت از اینجانب برای کاندیدا شدن مجلس آینده تشکیل شده است .که ضمن تشکر از این دوستان خواهشمند است صفحه مذکور را حذف نمایند . هرچند اینجانب پس از اتکال به خدای متعال…