نمایش نوار ابزار
برچسب: کردها در ایران
پراکندگی کردها در ایران

پراکندگی کردها در ایران

بی خود نگفته اند که : ایران سراسر سرای من است ، هرجا که می روی از شمال ایران ویا شرق ایران ویاجنوب وغرب با کردها این نوادگان مادها روبه رو می شوی ،هفته ی گذشته در لنگرود ،چمخاله وچاف…