نمایش نوار ابزار
برچسب: کردستان ترکیه
شهر من پایتخت پیکان

شهر من پایتخت پیکان

از اینکه شهر سنندج مرکز استان کوردستان دارای بیشترین ماشین پیکان است شکی نیست واینکه چرا بیشترین ماشین های پیکان در این شهراند ؟ پاسخ آن بسیار روشن است . زیرا به خاطر استفاده از محصولات داخلی نیست بلکه ناشی…