نمایش نوار ابزار
برچسب: کاک جمال
یادی از روان شاد کاک جمال الفت

یادی از روان شاد کاک جمال الفت

در آغاز تبلیغات مجلس ششم در کامیاران هنگامی که به منزل یکی از خویشاوندان سببی رفتم و از افراد و خانواده های صاحب نفوذ ومعتمد مردم پرسیدم درپاسخ گفتند: خانواده الفت وپسرانش انسان های خوشنام وذینفوذی هستند اگر شما با…