نمایش نوار ابزار
برچسب: کارنامه استانداران
استانداران از حق مردم دفاع كنند

استانداران از حق مردم دفاع كنند

اگر كارنامه استانداران دولت يازدهم را مورد بررسي قرار دهيم، ضعف تعداد زيادي از آنها قابل اغماض نيست. ضعفي كه البته به دو دليل شكل گرفت. يا تعدادي از آنان در راستاي اهداف دولت اعتدال نبودند يا اينكه از نظر…