نمایش نوار ابزار
برچسب: پیری
تو دیگه پیر شدی می خوای چکار؟

تو دیگه پیر شدی می خوای چکار؟

چیزی که خیلی وقته روی دلم سنگینی می کنه و دوست داشتم یه جایی اونو  بیان کنم  جمله ی «تو دیگه پیر شدی می خوای چکار؟ آخر خطی» که اکثر ما اونو خیلی به زبان میاریم خصوصا ما فرزندان به…