نمایش نوار ابزار
برچسب: پوتین
مسلمانان را نکشید

مسلمانان را نکشید

با شعری از بزرگمرد مشرق زمین اقبال لاهوری می آغازم : مسلمانان چرا خواراند وزاراند ؟ دلی دارند ودلداری ندارند . واقعا وضعیت جهان اسلام امروز به این صو.رت در آمده است .مسلمانان بدون دلدار وبدون مدافع در خانه وکاشانه…


داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

استقبال اروپائیان از پناهندگان سوری وافغانی آدم را به یاد شکارچی ای می انداخت که در هوای سرد زمستان به سر بریدن گنجشک ها مشغول بود و به خاطر سردی هوا از چشم هایش اشک سرازیر می شد . یکی…