نمایش نوار ابزار
برچسب: پلیس راهنمایی و رانندگی
حمله به پاسگاه پلیس راهنمائی خدمت یا خیانت ؟!

حمله به پاسگاه پلیس راهنمائی خدمت یا خیانت ؟!

در میان نیروهای نظامی وانتظامی نیروئی مردمی تر از پلیس راه نیست هر چند بقیه ی افراد پلیس با به خطر انداختن خود در حفظ امنیت مردم ومقابله باسوداگران مواد مخدر خدمت بزرگی می نمایند ،اما حمله به پاسگاه پلیس…