نمایش نوار ابزار
برچسب: هواپیما
قانون عمل وعکس العمل وسقوط هواپیمای روسی!!!

قانون عمل وعکس العمل وسقوط هواپیمای روسی!!!

کاش این قانون عمل وعکس العمل در این دنیا به طور کامل انجام می شد تا ما انسان ها که زیاد عجول هستیم نتایج اعمال خودرا می دیدیم، اما چون دنیای دیگری پیش روی ماست قطعا دادگاه وسیعتر وطولانی تری…