نمایش نوار ابزار
برچسب: میرزا کوچک خان
قاضی محمد و میرزا کوچک خان

قاضی محمد و میرزا کوچک خان

در تاریخ هر ملتی همیشه ذکر و یاد مفاخر مایه عزت و سربلندی افراد آن ملت است. در میان ایرانیان شخصیت های بزرگی بوده اند که زندگی و شهادت آنان نشان دهنده عزت و جایگاه والای مبارزان در دل و…