نمایش نوار ابزار
برچسب: مهندس داود پور
مراسم افطاری

مراسم افطاری

رستوران کازیوه یک رستوران کوردی تهران سعادت آباد بلوار پاکنژاد در مرسم افطاری دکتر زندی ،مهندس مهاجری ،مهندس داودپور ،دکتر رمضان زاده