نمایش نوار ابزار
برچسب: مهندس ادب

منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان و تاثیر آن در توسعه منطقه

منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان و تاثیر آن در توسعه منطقه

سال هاست یکی از خواسته های مردم کردستان ونمایندگان آنان رشد وتوسعه استان است واین رشد وتوسعه بدون اقدامات اساسی ممکن نیست .از آن جائی که سرمایه گزاران محلی قادر به فراهم کردن وتهیه این سرمایه ویا تأمین آن به…


تجلیل اما نه در خور مرحوم مهندس ادب !!!!!

تجلیل اما نه در خور مرحوم مهندس ادب !!!!!

جامعه ی ما بهترین جامعه ای است که نمی توان به کلیت آن باور کرد ، وکسی که فریب درود ومرگ را هم بخورد دچار اشتباه می شود ،بنا براین باید برای دوری از عذاب وجدان نباید خیلی روی افراد…