نمایش نوار ابزار
برچسب: منطقه آزاد
منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان و تاثیر آن در توسعه منطقه

منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان و تاثیر آن در توسعه منطقه

سال هاست یکی از خواسته های مردم کردستان ونمایندگان آنان رشد وتوسعه استان است واین رشد وتوسعه بدون اقدامات اساسی ممکن نیست .از آن جائی که سرمایه گزاران محلی قادر به فراهم کردن وتهیه این سرمایه ویا تأمین آن به…


آریان به آرزوی خود رسید

آریان به آرزوی خود رسید

از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد آریان همیشه می گفت شما در مجلس ششم عرضه نداشتید در خواست منطقه ی آزاد مریوان وبانه را بکنید .بعد هر روز می گفت که چرا به روحانی نمی نویسید ونمی گوئید :…