نمایش نوار ابزار
برچسب: ملت کرد
نیاز بیشتر ما به وحدت

نیاز بیشتر ما به وحدت

تفرقه و اختلاف در طول تاریخ مانند سم کشنده ای پیکر تنومند ملت ها را متلاشی نموده است. و هیچ قوم و گروهی نیست که از آثار سلبی این پدیده ی زشت در امان مانده باشد. اما ملت های متمدن…


شوان پرور را از کی شناختم؟

شوان پرور را از کی شناختم؟

زمستان سال 57 یا 58 مرحوم پدرم که روحانی روشنفکر و مبارزی بود در سفر ی به کرماشان در هنگام بر گشت جزوه ای که برگردان نوارهای شوان پرور (به کردی: Şivan Perwer/شڤان پهروهر/شوان په‌روه‌ر) بود، برایم آورده بود که موجب…