نمایش نوار ابزار
برچسب: معلم فداکار
حمید گنگو زهی معلم بلوچ جانش را فدای دانش آموزانش کرد

حمید گنگو زهی معلم بلوچ جانش را فدای دانش آموزانش کرد

متاثر از آن نیستم که معلمی جانش را فدای نجات دانش آموزانش کرد. بدان سبب متاسفم که در کشور ما تبعیض و بی عدالتی فرهنگی موجب شده‌ است تا بسیاری از هم وطنان ما فرزندانشان یا در کپرها و طویله…