نمایش نوار ابزار
برچسب: مصدق
مصدق و اصولگرایان

مصدق و اصولگرایان

من هر چه نام کودتای 28 مرداد و نام مرحوم دکتر مصدق را در این روزها از زبان اصولگرایان می شنوم که از دکتر مصدق دفاع می کنند و آمریکا را محکوم می کنند تعجب می کنم !!!! به فرض…


عطاء الله مرادیان و یوسف اسدی!

عطاء الله مرادیان و یوسف اسدی!

امروز وقتی که خبر استعفای آقای یوسف اسدی را از شورای شهر سنندج شنیدم خود به خود به یاد استعفای دوست فاضل و عزیز خود آقای عطاء الله مرادیان رئیس شورای شهر قروه افتادم که با یازده هزار رأی به…