نمایش نوار ابزار
برچسب: مشارکت
مسئولیت و مشارکت

مسئولیت و مشارکت

میزان تشخیص شخصیت وتعهد هر فردی نسبت به جامعه اش بر اساس احساس مسئولیت و تلاش های او برای کم کردن رنج و مرارت آن و افزایش شادی و رفاه وسربلندی مردمانش می باشد..هر چه انسان ها به سوی کنج…