نمایش نوار ابزار
برچسب: مسلم جلالي زاده
عیشقی هه ورامان

عیشقی هه ورامان

عیشقی هه ورامان کاک مسلمی جلالی زاده به و هه ورامانه چون به هه شته ن وه ش به و که ژانی به رز میرگانی دلکه ش به عه لاقه ی دل که هه ورامانه ن به جیگه ی سه…