نمایش نوار ابزار
برچسب: مسلمانان
مسلمانان را نکشید

مسلمانان را نکشید

با شعری از بزرگمرد مشرق زمین اقبال لاهوری می آغازم : مسلمانان چرا خواراند وزاراند ؟ دلی دارند ودلداری ندارند . واقعا وضعیت جهان اسلام امروز به این صو.رت در آمده است .مسلمانان بدون دلدار وبدون مدافع در خانه وکاشانه…


مدارا ویژگی جامعه اسلامی

مدارا ویژگی جامعه اسلامی

واژه ی مدارا در فرهنگ اسلامی ایرانی ما به عنوان واژه ای پر کاربرد در محاورات ومتون دینی واخلاقی به کار رفته است .نگاهی به قرآن وسنت نبوی وکلام بزرگان دین وتأکید آنان بر تسامح وتساهل در مقابل دوستان ومروت…


چرا مسلمانان به غربیان پناهنده می شوند؟!

چرا مسلمانان به غربیان پناهنده می شوند؟!

هیچ ننگی برای مسلمانان و حکام اسلامی بدتر از این وضعیتی که امروز برای فراریان از صحنه ی جنگ وپناهندگان پدید آمده دیده نمی شود . بارها این سوال در ذهن خودم خطور کرده چرا غیر مسلمانان به کشورهای اسلامی…


مسئولیت بازرگان و وظیفه ما

مسئولیت بازرگان و وظیفه ما

قافله ی مجددان که از صدر اسلام حرکت و تا به امروز ادامه داشته مطمئنا در آینده هم ادامه خواهد داشت ،این کاروان که با سلسله جنبانانی از ائمه وبزرگان دین شروع شده در موقعیت های مختلف درمبارزه با انحرافات…