نمایش نوار ابزار
برچسب: مسئولان
شعارمن : توسعه کردستان و کم کردن فاصله بین نظام و مردم

شعارمن : توسعه کردستان و کم کردن فاصله بین نظام و مردم

از قدیم گفته اند : تعرف الاشیاء باضدادها یعنی همینکه نام کردستان را می بری به یاد محرومیت وتبعیض می افتی ، پس برای رفع محرومیت و عدالت و مساوات نیاز به توسعه است . یعنی توجه به جنبه های…