نمایش نوار ابزار
برچسب: مراجع چهارگانه
تحقیقات محلی حقوق مردم را تضییع می‌کند

تحقیقات محلی حقوق مردم را تضییع می‌کند

نامزدهای انتخابات هفتم اسفند، فارغ از فیلترهای چهارگانه، حالا باید نگران مراجع غیررسمی‌ای باشند که با عنوان تحقیقات محلی قرار است مبنایی برای بررسی صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان باشد. مراجع چهارگانه که در قانون برای استعلام صلاحیت نامزدهای…