نمایش نوار ابزار
برچسب: مدارا
تسامح و مدارا ضرورت عصر حاضر

تسامح و مدارا ضرورت عصر حاضر

مدنی الطبع بودن انسان وتشکیل اجتماعات مختلف واختلاف در نژاد ،زبان ،فرهنگ واعتقاد ونیز حب ذات و حفظ منافع شخصی وگروهی موجب می شود که وحدت وهماهنگی ویاهم دلی لازم برای یک زندگی مطلوب ودلبخواه تداوم نداشته باشد.به گفته قرآن…


مدارا ویژگی جامعه اسلامی

مدارا ویژگی جامعه اسلامی

واژه ی مدارا در فرهنگ اسلامی ایرانی ما به عنوان واژه ای پر کاربرد در محاورات ومتون دینی واخلاقی به کار رفته است .نگاهی به قرآن وسنت نبوی وکلام بزرگان دین وتأکید آنان بر تسامح وتساهل در مقابل دوستان ومروت…


مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

هر ایرانی که این سروده حافظ شیرین سخن را می خواند که فرموده "با دوستان مروت با دشمنان مدارا" فورا ذهنش به سوی آموزه های دینی می رود که حافظ این سخن را بی دلیل نگفته بلکه این سروده و…