نمایش نوار ابزار
برچسب: مجوز
هشدارهایی که جدی گرفته نمی شوند

هشدارهایی که جدی گرفته نمی شوند

گروه سیاسی: دولت این روزها مدام هشدار میدهد. هشدار به گروه هایی که با برگزاری تجمع هایی بدون مجوز هر از چندی کشور را درگیر حاشیه می کنند. اخیرا هم که موضوع ورود زنان به استادیوم والیبال مطرح شده است، این گروه ها…