نمایش نوار ابزار
برچسب: مجلس نهم
راستی گناه نمایندگان مجلس ششم چه بود؟

راستی گناه نمایندگان مجلس ششم چه بود؟

گفتند هر چه زودتر مذاکره کنید و جلو این همه خسارت ها را بگیرید .آن ها می دانستند که سر انجام مذاکره خواهد شد واین مشکل حل می شود ولی اگر زودتر حل می شد مملکت کمتر دچار این همه…