نمایش نوار ابزار
برچسب: مجتهد فی المذهب
اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

موضوع اجتهاد در میان اهل سنت از موضوعات مهمی است که سال ها در مجامع علمی و غیر علمی چه در میان اهل سنت و یا مخالفان محل بحث و مناقشه بوده است. مخالفان، اهل سنت را به جمود و…