نمایش نوار ابزار
برچسب: مثنوی
صلح دوستی محمد (ص) و انعکاس آن در آیینه مولانا

صلح دوستی محمد (ص) و انعکاس آن در آیینه مولانا

چکیده: اگر اهداف پیامبران به ویژه پیامبر اسلام مورد تحلیل وبر رسی قرار دهیم ، می بینیم که هدف آنان برپائی عدل وهدایت انسان ها به شاه راه سعادت وبرحذر داشتن از انحراف وافتادن در گرداب گمراهی وسقوط در منجلاب…


مثنوی و مثنوی شناسان

مثنوی و مثنوی شناسان

مثنوی معنوی را هر کسی از ظن خود تعریف نموده وبر  اساس همین تعریف. برداشت های خود را از این کتاب فخیم عرضه نموده است. این کتاب وزین ،قرآن نامه و یا شریعت  نامه که از دیدگاه این جانب آن…