نمایش نوار ابزار
برچسب: ماه خدا
ماه رمضان ماه آشکار کردن نفاق

ماه رمضان ماه آشکار کردن نفاق

هرسال ماه رمضان که از راه می رسد در داخل جامعه ی اسلامی واکنش های مثبت ومنفی را می بینیم ،عده ای به دروغ اظهار شادی می کنند ،عده ای اظهار ناله و جزع وفزع می کنند ،عده ای مسائل…