نمایش نوار ابزار
برچسب: مام جلال
کوردها و قدرت لابیگری

کوردها و قدرت لابیگری

یکی از رمزهای موفقیت ملت ها ودولت ها در دنیا قدرت لابیگری است. تجربه نشان داده که هر ملت وحکومتی از قدرت لابیگری وچانه زنی بیشتری برخوردار باشد در رسیدن به اهدافش موفق تر است. در دنیای معاصر صهیونیست ها…


حمله به پاسگاه پلیس راهنمائی خدمت یا خیانت ؟!

حمله به پاسگاه پلیس راهنمائی خدمت یا خیانت ؟!

در میان نیروهای نظامی وانتظامی نیروئی مردمی تر از پلیس راه نیست هر چند بقیه ی افراد پلیس با به خطر انداختن خود در حفظ امنیت مردم ومقابله باسوداگران مواد مخدر خدمت بزرگی می نمایند ،اما حمله به پاسگاه پلیس…