نمایش نوار ابزار
برچسب: ماموستا شیخ عبداللطیف برزنجی
یادی از دو استاد بزرگ

یادی از دو استاد بزرگ

شادروانان سید محمد شیخ الاسلامی شیخ الاسلام کردستان و استاد ممتاز دانشگاه تهران که اینجانب را مفتخر به اجازه نامه ی علمی نمود و ماموستا شیخ عبداللطیف برزنجی از علمای مبارز اقلیم کردستان و استاد دانشگاه بغداد. روانشان شاد و…