نمایش نوار ابزار
برچسب: ماشین
ماشین احمدی نژاد یا تاکسی علی مطهری!

ماشین احمدی نژاد یا تاکسی علی مطهری!

همگان به یاد داریم که ماشین احمدی نژاد در حدود یک ملیارد تومان ارزیابی شد ودقیق نمی دانم فروخته شد یا نه ؟ به هرصورت قیمت زیادی بود و اگر کسی هم خرید به اختیار خودش بوده و حتما یک…