نمایش نوار ابزار
برچسب: لیلة القدر
شب قدر و بی قدری ما

شب قدر و بی قدری ما

راستی آن شب قدر که اهل خلوت می گویند کدام شب است ؟وچرا مشخص نشده است؟راه شناخت این شب چیست ؟ آیا معلق به اشخاص وافراداست؟ یا متعلق به انسانیت است ؟ اگر در قرآن گاهی کلمات ویاعباراتی مجمل هستند…