نمایش نوار ابزار
برچسب: كاك احمد شريفي
درگذشت كاك احمد شريفي

درگذشت كاك احمد شريفي

کاک احمد شریفی هم با ما وداع کرد : هنوزمادر مهاباد جامه ی عزای از دست دادن استاد احمد قاضی را از تنش در نیاورده بود که خبر وفات استاد احمد شریفی روزنامه نگار ونویسنده ی آن دیار داغ [در…