نمایش نوار ابزار
برچسب: علی بن ابی طالب
ای علی که جمله چشم و دیده ای

ای علی که جمله چشم و دیده ای

همچنانکه حیات مردان بزرگ موجب خیر وسعادت است ممات وشهادتشان هم دارای خیر وبرکت هم برای خودشان وهم برای جامعه است .حضرت علی بر خلاف چهره ای که غالیان جاهل ودشمنان کینه توز از اوترسیم کرده اند یک شخصیت معتدل…