نمایش نوار ابزار
برچسب: علمای اهل سنت
لزوم کاندیدا شدن علمای اهل سنت در انتخابات خبرگان:

لزوم کاندیدا شدن علمای اهل سنت در انتخابات خبرگان:

مجلس خبرگان در نگاه فقه سنتی همان مجلس اعل حل وعقد است که می تواند در انتخاب امام یا خلیفه ومشورت ونظارت بر اعمال او نقش اساسی داشته باشد .از آنجائی که در ایران پیروان دو مذهب شیعه وسنی در…