نمایش نوار ابزار
برچسب: عطاء الله مراديان
عطاء الله مرادیان و یوسف اسدی!

عطاء الله مرادیان و یوسف اسدی!

امروز وقتی که خبر استعفای آقای یوسف اسدی را از شورای شهر سنندج شنیدم خود به خود به یاد استعفای دوست فاضل و عزیز خود آقای عطاء الله مرادیان رئیس شورای شهر قروه افتادم که با یازده هزار رأی به…