نمایش نوار ابزار
برچسب: طالبان
نقشه های ضد انسانی غربی ها !

نقشه های ضد انسانی غربی ها !

این کشورهای غربی دست از توطئه و دسیسه بر ضد این کشورهای اسلامی بر نمی دارند وهمیشه به خاطر حسادت به آن ها کارهای کودکانه انجام می دهند که مایه تأسف وریشخند است .آن ها فکر می کنند که مردمان…