نمایش نوار ابزار
برچسب: صلاح الدین ایوبی
قدس امانت عمر (رض) در انتظار صلاح الدین

قدس امانت عمر (رض) در انتظار صلاح الدین

زیبائی نام قدس بدون نام بردن دو تن از فاتحان وآزاد کنندگان آن یعنی عمر فاروق وصلاح الدین ایوبی متجلی نمی شود،نمی توان دم از آزادی قدس زد اما یادی از این دوشخصیت بزرگ تاریخی نکرد .وقتی که مسأله ای…