نمایش نوار ابزار
برچسب: صالح ادیبی
احقاق حق یعنی چه؟

احقاق حق یعنی چه؟

انتصاب یک سفیر از اکراد اهل سنت از سوی دولت روحانی را باید به فال نیک گرفت ، هرچند سی سال است که به اهل سنت در مناصب مهم اهمیت داده نشده است و به نوعی به اهل سنت اطمینان…