نمایش نوار ابزار
برچسب: صادق آدینه وند
دکتر صادق آئینه وند روانت شاد

دکتر صادق آئینه وند روانت شاد

مرحوم دکتر صادق آئینه وند استاد متواضع و بزرگواری که سال ها به تحقیق و تعلیم مشغول بود از میان ما رفت. دکتر اصلاح طلب معتدلی بود که همه او را دوست می داشتند . در جلسه ای که پارسال…