نمایش نوار ابزار
برچسب: شیعه
آقاي روحاني حافظه ات كجا رفته؟

آقاي روحاني حافظه ات كجا رفته؟

هرشهروندی نسبت به مشکلات آقای روحانی واقف است،و می داند که خزانه ی کشور در سایه بذل و بخشش های دولت مهرورز رونق چندانی ندارد. اما از سوی دیگر انتظار می رفت که سفر رییس جمهور به کوردستان به قول…


تقسیم عراق بهترین راه کار

تقسیم عراق بهترین راه کار

من خودم به عنوان یک ایرانی طرفدار تقسیم عراق به سه کشور هستم: 1- از نظر منافع ملی هم شده عراق مستقل همبشه به ضرر ایران بوده. 2- وجود دو کشور شیعه و کورد در همسایگی ما به ویژه کوردها…


دوران شیعه و سنی به سر آمده

دوران شیعه و سنی به سر آمده

دوران شیعه وسنی به سر آمده: این روزها که منطقه ی خاورمیانه دچار یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده و بهترین آثار باستانی و میراث فرهنگی ملت ها در حال نابودی است ، وقتی که انسان با خود می اندیشد…