نمایش نوار ابزار
برچسب: شهید مسلم جلالی زاده
سالروز شهادت شهید مسلم جلالی زاده

سالروز شهادت شهید مسلم جلالی زاده

در سی و چهار سال پیش دقیقا در جمعه شب1360/4/19 چه ناخوش است در میان خانواده ات خوابیده یا مشغول خواندن قرآن ویا از مسجد برگشته باشی اما هنوز تازه پایت به حیاط منزل در یک خانه اجاره ای رسیده باشه…