نمایش نوار ابزار
برچسب: سياست
كارنامه غيرمثبت دولت

كارنامه غيرمثبت دولت

اگر بخواهم بدون هيچ ملاحظه‌اي نظر دهم بايد بگويم به اعتقاد من كارنامه دولت در حوزه سياست داخلي كارنامه مثبتي نبوده است. چرا كه دولت نتوانسته به شعارها و وعده‌هايش در اين حوزه جامه عمل بپوشاند. دولت در راستاي دفاع…