نمایش نوار ابزار
برچسب: سردشت
سردشت نمونه ای بسیار کوچکی از زخم های تاریخی بر پیکر ملت مظلوم کورد

سردشت نمونه ای بسیار کوچکی از زخم های تاریخی بر پیکر ملت مظلوم کورد

نمی توان فراموش کرد ،نمی توان بی تفاوت بود ،نمی توان ساکت نشست وهزاران نفر از هم نژادهایت شب وروز بنالند وبا آه وفغان های خود زمین را به آسمان وصل نمایند واز غریو دردمندانه ی آنان خواب ملکوتیان برآشفته…