نمایش نوار ابزار
برچسب: روسیه
آسمان تورک ها وآسمان کوردها:

آسمان تورک ها وآسمان کوردها:

یا نعوذ بالله خدا عادل نیست ویا انسان ها عادل نیستند که کلا شق دوم درست است . اگر انسان ها عادل می بودند گاهی برای حفظ یک دیکتاتور چند صد هزار انسان بی گناه را قربانی نمی کردند و…


قانون عمل وعکس العمل وسقوط هواپیمای روسی!!!

قانون عمل وعکس العمل وسقوط هواپیمای روسی!!!

کاش این قانون عمل وعکس العمل در این دنیا به طور کامل انجام می شد تا ما انسان ها که زیاد عجول هستیم نتایج اعمال خودرا می دیدیم، اما چون دنیای دیگری پیش روی ماست قطعا دادگاه وسیعتر وطولانی تری…