نمایش نوار ابزار
برچسب: روزه رمضان
عربده های چین کمونیست و دریوزگی مسلمانان

عربده های چین کمونیست و دریوزگی مسلمانان

ده ها سال است که مسلمانان ترکستان شرقی در زیر چنگال حکومت غاصب چین گرفتاراند وکشته وآواره واسیر اند وحتی اخیرا واداربه عدم انجام عبادت روزه رمضان شده اند .اگر یک میلیارد مسلمان غیرت می داشتند ودر دفاع از این…