نمایش نوار ابزار
برچسب: رمالی
اسلام رمالان و اسلام مصلحان

اسلام رمالان و اسلام مصلحان

حادثه ی ناگوار کشتن فرخنده در افغانستان توسط عده ای جاهل و نادان با توطئه ی رمالی حقه باز بار دیگر این هشدار را به ما می دهد که به خاطر خدا و دفاع از کرامت انسانی لازم است از…