نمایش نوار ابزار
برچسب: رقابت های سیاسی
قانون اساسی و صلاحیت‌ها

قانون اساسی و صلاحیت‌ها

قانون همیشه فصل‌الخطاب است. وظایف تمام نهادها و قوا نیز در قانون تعریف شده است. از این جهت هیچ‌کس نمی‌تواند فراتر از این وظایف عمل کند یا اینکه از وظایف خودش با ارجاع به قانون عدول کند. آنچه واضح و…