نمایش نوار ابزار
برچسب: رئیس جمهور اصلاحات
تلنگر رئیس جمهور

تلنگر رئیس جمهور

سخنان رئیس جمهور سخنان کاملا قانونی و براساس وظیفه اوست. او مجری قانون اساسی است. وقتی آقای روحانی از نظارت شورای نگهبان می گوید به معنایش این است که آنها با نگاه های خودشان باید مراقب مسئله‌ باشند، قانون گذار…