نمایش نوار ابزار
برچسب: دیکتاتورها
داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

استقبال اروپائیان از پناهندگان سوری وافغانی آدم را به یاد شکارچی ای می انداخت که در هوای سرد زمستان به سر بریدن گنجشک ها مشغول بود و به خاطر سردی هوا از چشم هایش اشک سرازیر می شد . یکی…