نمایش نوار ابزار
برچسب: دکتر بایزید مردوخی
جاده های کردستان یا کشتارگاه

جاده های کردستان یا کشتارگاه

شرکت در مراسم ترحیم یک خانواده ی پنج نفره در سنندج که بر اثر تصادف ماشین جان خود را از دست داده بودند بسیار مرا متاثر نمود ،هر چند هیچ کاری جز ابراز همدردی از من بر نمی آمد اما…